Du học

Du học nghề Đức

Du học nghề Đức

Khi học lực của bạn chỉ ở mức trung bình hoặc bạn thấy rằng bản thân mình phù hợp với chương trình học mang tính thực hành nhiều hơn, thì chương trình du học nghề Đức nên là cân nhắc đầu tiên bạn cần tập trung tìm hiểu.

du học đức
Quyền lợi du học nghề Đức

 

Với chương trình học nghề (Ausbildung), 100% bạn sẽ có việc làm sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập trước thuế tối thiểu 2000 EURO/tháng. Đây cũng là lý do khiến chương trình du học nghề tại Đức còn được gọi là chương trình “Du học định cư Đức”.

 

Xem ngay các chương trình du học nghề Đức đang được S20 hợp tác triển khai:

>> Chương trình nghề Nhà hàng – Khách sạn

>> Chương trình nghề Điều dưỡng

>> Chương trình nghề Cơ khí – Kỹ thuật

Cẩm nang du học Đức