Đặt hàng
Chọn gói

Bạn chưa rõ về các gói? Tìm hiểu sự khác nhau giữacác gói

Chọn loại học bổng
Chọn các loại hồ sơ
Số lượng từ yêu cầu
Thông tin đặt hàng

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Tóm tắt đơn hàng
Gói: Hiệu Chỉnh
Loại học bổng: Hyundai Motor Chung Mong-Koo
Loại hồ sơ: Kế hoạch học tập
Số lượng từ: +2400 từ
Dịch vụ
Thành tiền:

5.000.000đ

Đồng ý với Hướng dẫn & Cam kết của S20

Đồng ý với Chính sách hoàn tiền của S20